Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

EKONOMETRİ

Ekonometri bilimi genel anlamda iktisat, istatistik ve matematik bilimlerinin bir ara kesiti olarak tanımlanır. Bu anlamda Ekonometri bölümünde ekonometri, iktisat ve istatistik ağırlıklı eğitim verilmekle beraber bunlara ek olarak yöneylem araştırması, matematik, bilgisayar ve yabancı dil dersleri de okutulmaktadır.

 Günümüzde herhangi bir iktisadi olayın ekonometri ve istatistik kullanılmadan yorumlanması ve ileriye yönelik tahminlerin yapılması olanaklı olmadığı gibi inandırıcı da değildir. Bu nedenle iktisatçı mutlaka bir ekonometriste veya istatistikçiye gereksinim duymakta ya da kendisi ekonometri veya istatistik öğrenme gereksinmesi duymaktadır. Bu açıdan bakıldığında da ekonometristi; iktisat biliminin mühendisi olarak tanımlamak mümkündür.

Ekonometri bölümünü bitiren öğrenciler; Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak iktisatçıların istihdam edildiği her iş kolunda iş bulma olanağına sahiptirler. 

ECONOMETRİCS

Econometrics is generally defined as a conjuncture of economics, statistics and mathematics. Thus, in our department the education is mainly grounded in the above mentioned disciplines. Yet, in addition to these, we also deliver courses such as computing, operational research and vocational English. Today, econometrics occupies a central place in social sciences for doing projections and quantitative research. Hence, econometrists can be seen as the engineers of social sciences. Following these lines, graduates have the opportunity to work in various different sectors where they can make use of their knowledge and practical skills.