Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

İktisat Bölümü

 

İktisat mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimi üzerine çalışan sosyal bir bilimdir. İktisadi kaynakların paylaşılmasını ve en optimum şekilde değerlendirilmesini inceleyen bilimsel bir disiplindir. İktisat disiplini, fen bilimleri ve mühendislik alanları ile sosyal bilimler arasında bir köprü oluşturmaktadır.

İktisat Bölümü 2010 yılında, İdari Bilimler Fakültesi altında kurulmuştur. Bölümün asıl amacı ekonomik konular hakkında bilgi üretmek ve paylaşmaktır. Lisans programları özel ve kamu sektörlerinde başarılı bir şekilde çalışabilecek, ana ekonomik konsept ve yöntemleri anlamış, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmiş; yaratıcı ve özgür düşünebilen bireyler yetiştirmeye odaklıdır.

 

İktisat Bölümü hem lisans hem yüksek lisans eğitimi vermektedir. Lisans programının amacı ekonomik teori ve uygulamalı istatistiksel yöntemler konusunda teorik bir altyapı oluşturmaktır. Lisans eğitimi 4 senelik bir programı içerir. Program ilk 3 yıl ekonomik teori, ekonomi tarihi, matematik ve istatistik alanlarında kuvvetli bir altyapı hazırlamaya yöneliktir. Bunun yanında öğrencilerden son 2 yıl uzmanlaşacakları alanlarda; Türkiye Ekonomisi, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisadi Kurumlar, Uluslararası Politik İktisat, Teknoloji, Kalkınma, Proje Değerlendirme, Tarım İktisadı ve Çevre gibi,  dersler alması beklenmektedir.  Yüksek lisans programı mikroekonomi, makroekonomi ve Türkiye Ekonomisi alanlarının özünü oluşturan konularda anlayışı derinleştirmek için tasarlanmıştır.

 

İktisat Bölümü dersleri üç kategoride sınıflandırır: Zorunlu dersler, öğrencilerin vermek zorunda olduğu dersler; seçmeli dersler, öğrencilerin alacakları dersi arasından seçebilecekleri dersler ve servis dersleri, diğer bölüm öğrencilerinin zorunlu ya da seçmeli olarak alması için açılan derslerdir. Seçmeli dersler İktisat Tarihi, İşgücü, Finans, Kalkınma, Ekonometri, İktisat Düşünce Tarihi, Mikroekonomi ve Makroekonomi gibi alanlarda açılmaktadır.

 

Bölümün araştırma konusundaki vizyonu ise iktisadi konular düşünüldüğü zaman Türkiye’de dikkat çeken ve yerel konulara yön verebilen bir merkez olmaktır. 

Department of Economics

 

Economics is the social science that studies the production, distribution, and consumption of goods and services. Economics is a branch of science that engages with the optimal use and sharing of resources. Economics as a separate and fundamental discipline in science establishes the link among natural sciences, engineering and social sciences.

The present Department of Economics was established as the Department of Economics and Statistics of the Faculty of Administrative Sciences in 2010. The basic mission of Department of Economics is to create and share knowledge about economic issues. For this purpose Department of Economics maintains under graduate programs that will focus on educating students who will be able to work successfully in private and public sectors, understand basic economic concepts and methods, developed analytical thinking and problem solving abilities who possesses creative and free thinking.

 

Department of Economics carries out both undergraduate and graduate programs. The aim of the undergraduate program of Department of Economics is to provide a sound the oretical basis in economic theory. The program consists of four years of which first three years are devoted to giving a firm background in economic theory, economic history, mathematics and statistics. while in the last two years students are supposed to take courses focusing on special topics such as Turkish economy, European integration, international economic in stitutions, international political economy, technology, development issues, project evaluation, agricultural economics, and environmental issues. The graduate program of Department of Economics is composed of a M.Sc. is designed to deepen the understanding of core topics in macroeconomics, microeconomics and Turkish Economy.

 

Department of Economics offers three categories of courses, namely must courses which the students of Department of Economics should take, elective courses among which students of DoE should take some and service courses which the student so the departments takes as elective or must course. The elective coursess pans the areas of Economic History, Labor, Finance, Development, Econometrics, History of Economic thought, Microeconomics and Macroeconomics.

The main vision of department for research is to be recognised in Turkey and locally relevant centre of research as far as matters of economics are concerned.