Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

İŞLETME BÖLÜMÜ

Özel sektör kuruluşlarının, değişen çevre koşullarına uyum göstererek, etkili, kârlı ve verimli bir şekilde yönetilmelerine ilişkin esasları kapsayan bilim dalı olan işletme, Batman Üniversitesi Rektörlüğünün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu'nun 07.12.2010 tarihli toplantısında alınan kararla üniversitemizde kurulmuştur.  2013-2014 eğitim- öğretim yılında resmen faaliyete geçerek normal ve ikinci öğretim olmak üzere öğrenci alımına başlamış olup 2015-2016 eğitim- öğretim yılı itibariyle bölümde 272 öğrenci eğitim görmektedir.  2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını verecektir.

Bölümün temel amacı kuruluşların amaçları doğrultusunda; özel sektörde para, hammadde, malzeme, bilgi ve insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak durumunda olan işletmecileri, uzman ve yöneticileri yetiştirmektir.

Bir işletmeci, bir işletmedeki faaliyetleri ve bunların inceliklerini iyi bilirse işletmeyi etkin olarak yönetebilir. Bu nedenle bölümün eğitim- öğretim programı iktisat, üretim, pazarlama, muhasebe, finansman, hukuk, örgüt yapıları, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve karar alma yöntemleri gibi bilim dallarını içermektedir.

Ayrıca lisans eğitimine ilaveten Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü de 2015/2016 eğitim öğretim yılında İşletme tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alımına başlamıştır.

BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT

Business administration science studies adapting to changing environment conditions, in private sector in order to be effective, profitabe and efficient. Business administration department was founded by the decision of the Council of  Higher Education (YÖK) on 07.12.2010 with the suggestion of Batman University. It started to serve in 2013-2014 academic year and accepted students for day-time and evening education programmes. There are 272 students in the department at the moment and it will give its first graduated students in the end of the 2016-2017 academic year.

The main purpose of the department is to educate business administrators, experts and directors for private sector organizations, who can use stock, money, information, human resources and materials effectively to achieve  the aims of organizations.

A business administrator can manage the busines organization effectively if only he knows the details of activities of business organization. Therefore the education program in department was designed including diciplines such as economics, production, marketing, accounting, finance, law, organization structures, strategic management,  human resources management, entrepreneurship and decision making methods.

In addition to graduate education,  Batman University Social Sciences Institute also started to accept students for postgraduate education both in thesis and non-thesis programmes in business administration in the academic year of 2015- 2016.