Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Batman Üniversitesi Rektörlüğü’nün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu’nun kararı ile 2010 yılından beri faaliyette olan ve açıldığı günden bu yana yüksek bir profilde ilerlemeyi hedefleyen Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün en önemli amacı, öğrencilere sürekli değişim ve dönüşüm içerisinde olan dünyayı daha iyi analiz etmeleri için yeni ve analitik bakış açıları kazandırmayı sağlamaktır. Bu bağlamda öğrenciler,  Uluslararası İlişkilere yönelik disiplinler arası bir perspektif kazanacaktır. Genel hedefimiz ise, karşılaşacakları problemleri analitik bir şekilde çözümleme yetisi kazanan ve kendilerini en doğru şekilde ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir.

 

Ülkelerarası ilişkileri yorumlama ve yürütme sanatı olarak ifade edilen  Uluslararası İlişkiler Bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır.  Lisans programını bitirenlere ¨Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Diploması¨ verilmektedir. Geçmişi, bugünü ve geleceği analiz etmeyi hedefleyen  lisans programının ilk 2 senesinde diğer bölümlerle alınan ortak dersler verilmekteyken, son 2 yıl mesleki dersler yoğunluk kazanmaktadır.

 

MİSYON

Uluslararası İlişkiler bölümünün misyonu, dünya siyasetini, küresel ve bölgesel sorunları incelemek,  ülkemizde dahil olmak üzere politik gelişmeleri analiz  etmek,  dış politika konularına eleştirel bir perspektiften bakmak ve öğrencileri bu konuda geliştirmektir. Bu bağlamda, dünyayı anlama ve anlamlandırmaya çalışan bireyler yetiştirmek öncelikli misyonumuzdur.

 

VİZYON

Uluslararası İlişkiler bölümünün vizyonu, Uluslararası İlişkiler alanını tüm yönleriyle araştıran, iç politika ve dış politikaya hakim, teoride ve pratikte alana yönelik eleştirel  bir vizyona sahip öğrenciler yetiştirmektir.

 

 

 

KARİYER OLANAKLARI

Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları aldıkları eğitimin niteliği ve geliştirecekleri kişisel özellik ve ilgi alanlarına paralel olarak kapsamlı bir istihdam alanına sahiptir.

 

Uluslararası İlişkiler Mezunlarının Görev Alabilecekleri Kuruluşlar;

 

Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Turizm Bakanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı, Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlıkları

Üniversiteler

Çeşitli kamu kurumlarındaki AB ve dış ilişkiler genel müdürlükleri veya daire başkanlıkları

Finans sektörü

Yazılı ve görsel medya

Ayrıca, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve uluslararası örgütler de bölüm mezunlarının yoğunlukla istihdam edildiği alanlar arasında yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL OVERVIEW of the DEPARTMENT

 

The department of International Relations went to action in 2010 at the recommendation of Batman University’s Rectorship and with the decision taken by the Higher Education Council. Batman University International Relations Department has been aiming to proceed its actions in a high profile from the very first beginning and its main purpose is to provide new and analytical perspectives for students who had to analyze today’s changing and transforming world. In this context, students are going to gain multi-disciplinary perspective oriented to International Relations. In addition to this, our general target is to raise students who are qualified enough to solve the problems which are faced through analytic solving techniques and express themselves in a well manner.

 

International Relations Department, which concerns about interpreting and conducting intercountry communication, is a four-year undergraduate program.  Batman University Faculty of Economics and Administrative Sciences International Relations Department diplomas are given to the students, who finish the program successfully. In the first two years of the undergraduate program which aims to analyze the past, today and the future , course schedule mostly contains common lectures which are taken by several department students and the last two year occupational and departmental based lectures take place.

 

MISSION

The mission of the department of International Relations is to investigate world politics, global and regional problems, to analyze political developments including our country, to conduct critical research and to enhance students’ knowledge about the subjects including the current trends in international politics, regional and domestic political developments and the foreign policy. In this context, our foremost mission is to raise individuals who can comprehend world and try to interpret world politics.

 

 

 

VISION

The vision of the department of International Relations is to train students who are capable of conducting extensive research in the discipline of International Relations, have reasonable amount of knowledge in domestic and international politics, have critical vision at theory and practice regarding with international relations.

 

 

CAREER OPPORTUNITY

The graduates of the department of International Relations have comprehensive career opportunities in parallel with their education quality and the areas of interest and personal abilities.

 

The graduates of the department can be employed in:

 

Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior, Ministry of Finance, Ministry of Tourism, National Intelligence Organization, Undersecretariat of Treasury and Foreign Trade

At Universities

EU departments of ministries 

In financial sector

In media

Moreover, relatively large amount of International Relations graduates are hired by the non-governmental organizations, private sector and international organizations.